บริษัท พี.แอล.เอ.บิสซิเนส จำกัด

บริการของแผนก IT

• ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แบบเหมาจ่าย รายเดือน-รายปี

• ซ่อมคอมพิวเตอร์, พริ๊นเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า

• ออกแบบและวางระบบแลนด์ (LAN)

• วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ

• เชื่อมระบบคอมฯ ระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา

• รับสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส (Express)

• วางระบบด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส (Express)


เมนู

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง